menuuser

Cùng đặt vé KidZania!

Đầu tiên, hãy chọn loại vé.

General

Vé cá nhân

Đơn giản là tốt nhất
Group

Vé đoàn

Đặt theo nhóm
Birthday

Gói tiệc

Buổi tiệc sinh nhật
Package

Gói ưu đãi

Chọn gói